DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO spolu s Klubem dopravní výchovy v Ostravě,
každým rokem vyhlašuje výtvarnou soutěž s tematikou bezpečnosti silničního provozu. Hlavním
námětem v tomto školním roce bylo: SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ VOZOVKY.
Soutěž je určena dětem ve věku od pěti do patnácti let, je rozdělena do tří skupin a věkových kategorií.
Do soutěže byly zapojeny všechny městské obvody a dle jednotlivých obvodů byly výtvarné práce
zaslány v termínu do 31. března okrskovým metodikům dopravní výchovy. V každé skupině a věkové
kategorii u MŠ, ZŠ a ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo vyhodnoceno pouze deset
nejlepších prací. V nelehké konkurenci se v první desítce dětí základních škol kategorie 6 – 8 let umístila
dívenka třídy 2. B Hana Blažková, v kategorii 9 – 11 let žákyně třídy 4. B Magdaléna Sošková.
Organizátoři soutěže odměnili obě výtvarnice LEGO stavebnicí, kterou jim předala paní ředitelka
Mgr. Jana Poledníková. Haně i Magdaléně BLAHOPŘEJEME.