Den prevence – “ projekt Pomáhejme si“

Dnešní slunečný den jsme strávili sportováním s našimi kamarády z prvních tříd.