Den prevence

V měsíci březnu připravila metodička prevence ve spolupráci s organizací Renarkon a Ostravskou univerzitou pro žáky druhého stupně opět den prevence, zaměřený na předcházení patologických jevů ve škole. Sedmáci se zabývali tématem kuřáctví. Lektorka z Renarkonu vysvětlila všechna úskalí, která tento zlozvyk přináší, rizika spojená se závislostí a dlouhodobým odvykáním. Na názorných pomůckách si mohli žáci vyzkoušet dokonce i potíže kuřáka, když dýchá.

V dalších dvou vyučovacích hodinách jsme měli prostor pro aktivity zaměřené na komunikaci, zlepšování vztahů ve třídě, diskusi o těžkostech, které třídu trápí. Zbyl i čas zahrát si hru Aktivity, která nejen poučí, ale taky pobaví.