Den prevence

Dne 8. 12. 2022 probíhal ve škole Den prevence. V debatě s policií na téma: Tvoje cesta načisto se žáci seznámili s primární protidrogovou prevencí, trestněprávní odpovědností, rizicích závislostí a měli by být motivováni k zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.

Druhá část besedy byla zaměřena na seznámení žáků s právní a trestní zodpovědností mládeže mezi 15. a 18. rokem věku za protiprávní jednání.

Závěr dne jsme strávili seznamováním se s některými povoláními.