Den prevence 11.4.

11.4. se konal den prevence. Šesté třídy se věnovaly problematice šikany a třídnímu kolektivu. Pod vedením lektorky z organizace Renarkon si žáci vyzkoušeli roli agresora, oběti i přihlížejícího. Scénky žáci s lektorkou následně rozebrali a vysvětlili si správné jednání v podobných situacích.