Den otevřených dveří Gymnázium Ostrava Hrabůvka

Ve středu 17. 1. 2024 žáci pátých a devátých tříd, kteří mají zájem o studium na gymnáziu, navštívili Gymnázium V Ostravě Hrabůvce, jak se obvykle říká – Gymnázium Fr. Hajdy. Nejprve nám paní ředitelka předala informace o škole a průběhu studia a zodpověděla dotazy. Gymnazisté spolu se svými pedagogy pro nás připravili program v odborných učebnách a laboratořích. Naši žáci měli možnost vyzkoušet si jednoduché chemické a fyzikální pokusy, podívat se do mikroskopů na biologické vzorky, změřit si kapacitu plic nebo sílu stisku. V jazykové učebně se učili španělsky čísla, barvy a zvířátka. V průběhu prohlídky školy nám průvodci ochotně odpovídali na naše otázky. Především deváťáci pak na chodbách potkávali své starší kamarády, kteří dříve chodili na naši základní školu.

Věřím, že podobné akce alespoň trochu ulehčí žákům volbu střední školy.

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce