Dějiny českého národa

Začíná nám nová velká kapitola učiva z Vlastivědy. Bude nás provázet druhým pololetím 4. ročníku a také prvním pololetím 5. ročníku. 🙂 Dějiny udatného národa českého, krátká videa zde