Beseda s policií

Témata besedy: záškoláctví, zákony, respektování pravidel, rozdíly mezi městskou a státní policií.

Podle obrovského množství dotazů se beseda dětem velmi líbila. 🙂