Florbal

Poslední hodina tělesné výchovy v letošním školním roce byla věnována florbalovému náboru. Děkujeme
paní trenérce Soně Pilchové a jejím spolupracovníkům za perfektní organizaci i závěrečné sladké
odměny. 🙂