9.B v 80. letech

V září jsme se připravovali na 60. výročí otevření naší školy. Dostali jsme za úkol zpracovat 80. léta. Našimi partnerskými třídami byly 1.B a 8.C, se kterými jsme si navzájem předvedli naše programy.

My jsme si pro ně připravili několik stanovišť, kde žáci ze zmíněných tříd plnili požadované úkoly, které se týkaly hudby, módy, sportu, historie a kinematografie. Navíc si mohli zkusit zahrát hru čára, u které se v té době používaly oblíbené plastové „céčka“ nebo si zastřílet na „hokejovou“ branku.

Třešničkou, respektive cukříčkem na dortu byla ochutnávka cukrové vaty, kterou neúnavně připravovala Alice. Byla tak úspěšná, že se u naši třídy začali hromadit žáci i z dalších tříd. Odměnou pro úspěšné žáky byla nejen cukrová vata, ale i bezedný Terezčin pytlík bonbónů či osmdesátkové omalovánky.

Chtěl bych poděkovat svému týmu, protože se všichni více či méně ochotně pustili do přípravy programu a řada z nich přišla i ve stylovém oblečení.