8.den – ozdravný pobyt

Dnešním dnem jsme odstartovali dvoudenní soutěže a klání s Harry Potterem. Ráno se děti před procházkou rozdělily do jednotlivých kolejí. Mrzimor, Havraspár, Nebelvír a Zmijozel. Hned poté si děti vymyslely vlastní pokřik koleje a začaly soutěžit. Prvním úkolem bylo sestavení čarodějného sdělení. Zašifrovaná zpráva byla rozluštěna a první body se začaly rozdělovat. Po obědě jsme navštívili místní kostel, který je unikátní svým architektonickým řešením. Jeho půdorys byl vystaven do tvaru řeckého kříže a je kulturní památkou. Odpoledne jsme se vydali vlakem do Karolínky, tentokrát do brusírny skla. Nejen, že si děti mohly prohlédnout práci šikovných brusičů, ale také si broušení sami vyzkoušely. Drobné dárečky nám také udělaly velkou radost. Večerní promítání části filmu Harry Potter – Kámen mudrců uzavřelo první „čarodějnický“ den.