Zimní obuv

Ve výtvarné výchově jsme kreslili voskovými pastely a malovali vodovými barvami zimní obuv.