Tvoření v Pracovní výchově

Výroba čelenek s počátečním písmenkem ve jméně* Tvoření svého jména modelínou