Zahájení školního roku 2022/2023

  1. září sraz ve třídě 9.B v 8.00, po krátkém přivítání přesun do spojovací chodby, kde spolu se třídou 9.A budeme doprovázet prvňáčky s jejich rodiči do respiria školy, tam proběhne od 9.00 slavnostní zahájení

jejich školní docházky. Po jeho ukončení prvňáčky doprovodíme do jejich třídy a rozejdeme se domů, předpokládaný konec v 9.40, ale může dojít ke zdržení. Prosím, zvažte vhodné reprezentativní oblečení – pro prvňáky budete vzorem!!!

2. září sraz ve třídě v 8.00, třídnické práce, vydání učebnic žákům, kteří si je nepřevzali v červnu, ukončení

ve 13.00.

Od 5. 9. výuka dle rozvrhu, včetně odpoledních a nultých hodin.

V úterý 6. 9. proběhnou třídní schůzky od 16.30, kde budou rodičům předána RODIČOVSKÁ hesla (jiná, než mají žáci), která rodičům umožní omlouvání absence přes Bakaláře. Hesla nemohou být rodiči poslána

po dětech.

Přeji šťastné vykročení do posledního ročníku na naší škole!

Jana Persichová