Výtvarné tvoření

Výstupem projektového dne s názvem VESMÍR je výstavka žákovských prací. Všechna dílka jsou velmi zdařilá.