Výtvarná výchova – Diamant

Ve výtvarné výchově jsme díky výtvarné technice frotáže zvýraznili překlady v papíru a vytvořili dojem broušeného diamantu.