VÝROBA AUTÍČEK POKRAČUJE

V návaznosti na tři setkání s dětmi z MŠ Ostrava-Dubina jsme pozvali děti ze starobělských mateřských školek. MŠ Blanická se zúčastnila setkání 26. května a MŠ Mitrovická 9. června.

Děti se seznámily s prostředím školní dílny, byly seznámeny s nářadím. S cílem upevnění manuální zručnosti a kreativity byly pro ně připraveny dřevěné stavebnice jednoduchého autíčka, které pod metodickým vedením a za dohledu a pomoci asistentů slepily a dle vlastních nápadů barevně ztvárnily.

Práce v dílně se jim líbila, všichni odcházeli se svým výrobkem spokojeni.