Vyjmenovaná slova trochu jinak

Vytvořit informační nebo reklamní banner o pelyňku a lýkožroutovi. To byl úkol náročný, ale pro děti z 3.A žádný problém. Informace využily z výchozího textu a výtvarná stránka už byla jen na nich. Konečně víme, co je to ta kůrovcová kalamita.