Vítání občánků

V sobotu 9. 4. přivítaly naše děti nové občánky Staré Bělé. Děkuji rodičům, že přivedli své děti na vystoupení.