Velikonoční poselství

Beseda s paní katechetkou přinesla dětem poselství o tom, že dobro zvítězí nad zlem, život je silnější než smrt a po těžším období bude zase lépe.