Vánoční jarmark

Vážení rodiče, děkuji Vám za hojnou účast na dnešním prodejním jarmarku a též za finanční přispění do
třídního fondu, velmi si toho vážím. Žáky chválím za perfektně zvládnuté odpoledne. Za vystoupení se
školním pěveckým sborem a prezentaci třídy na veřejnosti oceňuji žákyně Magdalénu Soškovou
a Viktorii Prokopovou. Koncert byl krásným předvánočním zážitkem.