Vánoční jarmark

5. prosince se konal tradiční školní vánoční jarmark. Slavnostní rozsvěcování vánočního stromku mělo letos premiéru před budovou školy. Dříve však adventní atmosféru navodili žáci Základní umělecké školy Viléma Petrželky a děti z mateřské školky na ulici Blanická.
Pod vedením paní Strnadelové zahrála na flétnu i naše Anetka, která se pak rychle přemístila do budovy školy, aby mohla za naši třídu prodávat krásné výrobky, které žáci tvořili ve výtvarné výchově či na páteční vánoční dílně. Jistě se rodičům líbí.
Ke třídnímu stánku se připojila i školní družina. Prodej byl velmi zdařilý a pro třídu i družinu jsme získali krásný příspěvek.
Děkuji všem dětem, které na jarmarku prodávaly.