Vánoční jarmark

Díky zajímavé strategii se nám podařilo nakonec prodat všechny výrobky (až na 1 věnec). Díky všem, kteří se podíleli na výrobě i prodeji.