Týden zdravé výživy

Dnes jsme ukončili projektové vyučování na téma zdravá výživa. Celý týden věnovaný tomuto tématu se velmi podařil. Musím vyzdvihnout, jak skvěle měli všichni žáci připravené ochutnávky. Velký dík patří i rodičům!

Povídali jsme si o různých druzích ovoce, zeleniny. Objevovali jsme pro nás neznámé a zajímavé druhy. Diskutovali jsme o tom, co vše ke zdravé stravě patří. Zaznamenávali jsme celý týden svůj jídelníček, vyhodnocovali jsme, zda se nám podařilo jíst ve větší míře „zdravě“.

Ve čtvrtek jsme i soutěžili. Zkoumali jsme různé druhy ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů. Nejvíce se dětem líbila zkouška chuti. Následovaly: hmat, zrak, čich a nakonec sluch (zde jsme pomocí popisu odhalovali jednotlivé druhy).

Dětem děkuji za spolupráci a za moc pěkný projektový týden.