Třídní schůzky – informace

Děkuji všem rodičům, kteří využívají Komens k omlouvání absence a potvrzují přečtení informací od učitelů, velmi nám to usnadňuje práci.

Sdružení rodičů děkuje za vyjádřenou podporu zaplacením poplatku 200 kč .

Začali jsme třídit odpad – ve třídě 3 odpadkové koše, žáci byli poučeni, jak správně třídit na třídnické hodině i na besedě (Tonda obal).

Žáci byli opakovaně poučeni o zákazu používání mobilu ve škole a školní jídelně (viz školní řád), protože

někteří nebyli schopni pravidla dodržovat, začali před vyučováním mobily odevzdávat na určené místo a byly jim vydány po skončení výuky. Toto opatření se týkalo jen těch dětí ( asi 6 ), které nedokážou ovládnout nutkání stále sledovat, co se děje v online prostoru. Pozitivní je, že se místo mobilů objevily knihy. Připomínám, že je zakázáno fotografování a nahrávání videí – za toto bylo uděleno 1 napomenutí.

V současné době je odevzdávání mobilů pozastaveno, záleží na žácích, jestli bude opět obnoveno.

Akce v prosinci:

2.12. Vánoční dílny, výuka ukončena 11.40 (1. a 2. hodina v 1.B – pomoc prvňáčkům, 3. a 4. hodina ve třídě – příprava výrobků k prodeji na jarmarku, dozor p.uč. Sobek )

6.12. Vánoční koncert v 16.00, následuje Vánoční jarmark

8.12. Den prevence – Renarkon (Návykové látky, prevence užívání) – 50 kč

19.12. Akademie TŠ Trend – 50 kč

23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny, nástup do školy 3.1.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, pište, volejte.

Krásný advent. Jana Persichová