Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě.

Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.

Lektor žákům během besedy ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Dětem bylo vysvětleno, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého také samozřejmostí.
Cílem programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.