Tonda Obal na cestách

Naše škola od letošního školního roku umožňuje žákům třídit papírový, kovový a plastový odpad přímo ve své třídě.

Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro ně zařídili 24.11. 2022 bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.

Lektor žákům během besedy ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Žákům bylo vysvětleno, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého také samozřejmostí.