Tonda obal

24. listopadu proběhl ekologický program Tonda obal. Žáci si připomněli, které kontejnery slouží pro třídění papíru, plastů, skla, bioodpadu, elektroodpadu a zbytkového odpadu. Lektor žákům vyprávěl o znečištění a o tom, co by se stalo, kdyby lidé netřídili odpad. Žáci se také dozvěděli o různých způsobech zbavení se odpadu a také o tom nejlepším způsobu, kterým je spalování odpadu ve spalovnách. Žáci viděli praktické ukázky věcí vyrobených z recyklovaného odpadu a probírali ekologičtější způsoby, čím nahradit plast.