Svatý Martin

A zase nepřijel na bílém koni. Bohužel ani letos jsme se nedočkali na sv. Martina bílé sněhové pokrývky.
Promítli jsme si alespoň snímek ČT NAŠE TRADICE – Svatý Martin.
Zajímavá byla legenda o sv. Martinovi, kde jsme se dozvěděli, kterak se z vojáka jízdního pluku, který podaroval žebráka polovinou svého pláště, stal biskupem v Tours.
Jízdní vojáci ( husaři, dragouni ) uctívali Martina jako ochránce svého a svých koní. Později se stal patronem také kovářů a dalších řemeslníků. Prostý lid ho považoval za ochránce domácích zvířat, zejména hus.
Na závěr jsme vybarvili obrázky, které budou založeny do portfolia.