Stavíme ze stavebnice

V Geometrii probíráme body, úsečky, přímky a geometrické obrazce v rovině, ve 2D – trojúhelníky, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník. A proto se nám hodí, když i v Pracovní výchově také pracujeme ve 2D. Dnes jsme stavěli podle plánků ze stavebnice z Německa Kugeli. Šlo nám to skvěle a bavilo zároveň. Příště vyzkoušíme modely ve 3D.