SPORTOVNÍ DEN

Za krásného počasí jsme dnes plnili spoustu sportovních aktivit, které pro nás připravili žáci devátých tříd. Děkujeme.