Spisovatelem a ilustrátorem snadno a lehce

V hodinách výtvarné a pracovní výchovy se žáci věnovali spisovatelské a ilustrátorské činnosti – vytvořili si svůj vlastní komiks. Na základě společné četby bajky O lišce a vráně z knihy Ezopovy bajky žáci vyplňovali pracovní list. Čtení s porozuměním bylo pro ně klíčové při plnění úkolů: kdo to byl Ezop, co je to bajka, jaká zvířata mají charakteristické vlastnosti v přirovnání (žáci dokonce vytvářeli i své další vlastní), jaké bylo poučení v bajce O lišce a vráně. Svými vlastními slovy měli bajku převyprávět a nakonec znázornit kresbou. Na konec nechybělo online doplňování i animované zpracování bajky.