Školní projekt

Poslední dubnové dny byly věnovány projektu , ve kterém žáci druhého stupně sbírali informace o vylosované zemi EU. Naše třída zjišťovala podrobnosti o Maltě – nejmenším členském státu.

Přípravy byly náročné, uvidíme, jak jsme zaujali ostatní třídy. Čekáme na výsledky umístění.