Škola žije

Páteční odpoledne 31. května se v areálu a na hřišti naší školy uskutečnil sportovní den dětí s rodiči.
Disciplíny absolvovali: Hlavenka Matyáš, Pilchová Nela Sofie, Sošková Magdaléna a Tokarčík Tobiáš.
Byl to aktivně strávený čas plný pohybu a zasloužených odměn.