Škola žije – sportování s rodiči

V pátek 31. května od 16 hodin probíhala akce „Škola žije“. Zaměstnanci školy připravili pro děti a jejich rodiče 15 sportovních stanovišť. I když nás vyhnal ze stanovišť déšť, všichni účastníci si stihli vyzvednout sportovní odměnu či zakoupit chutné občerstvení, které zajistilo sdružení rodičů.