Skautský den

Ve středu 24. dubna oslavili vlčata a světlušky z naší třídy svůj svátek. Svatého Jiřího za patrona všech skautů a skautek si zvolil zakladatel skautingu Angličan Lord Robert Baden‑Powell. Stejně jako svatý Jiří bojoval s drakem, tak i skauting se opírá o hodnoty jako je boj dobra se zlem, čestnost, pravda či statečnost. Naše vlčata a světlušky vysvětlili spolužákům, co vše se nachází na jejich kroji, jak a kdy se zdraví skautským způsobem.