Šikovní žáci

Hodina přírodovědy a probíraný elektrický obvod zaujal žáky Marka a Davida. Chlapci doma pomocí pájky, vrtulky, drátků a baterií sestavili funkční model. Vše propojili a použili i spínač. Model opravdu fungoval a vrtulka se točila.
Moc je za tuto iniciativu chválím a jejich model si určitě prohlédněte.