Okénko do dnešní Tělesné výchovy

Štafety Zlaté plíce a kopaná vsedě. Krátké video zde