Seznam pomůcek do 2. třídy

Děti budou na příští školní rok potřebovat tyto pomůcky:

do vyučování do výtvarného boxu
Sešit 510 – 1 ks
Sešit 512 – 5 ks
Notýsek 624 – 2 ks
Obaly na učebnice a sešity
Mazací tabulka + fixy
Tužka č. 2 – 3 ks
Nůžky
Výkresy A4 – 20 ks
Výkresy A3 – 10 ks
Barevné papíry 20 ks
Tuhé lepidlo – 2 ks
Štětec č. 8 kulatý
Štětec č. 10 plochý
Vodové barvy
Temperové barvy
Paleta
Kelímek
Ubrus
Voskovky
Tuš