Setkání koordinátorů enviromentální výchovy

12. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy proběhl letos 27.1. 2022 formou online konference. Významným bodem byla například prezentace pana profesora Jaroslava Petra, který se z biologického pohledu věnoval aktuálnímu tématu koronaviru. Jeho prezentace Pandemie a její původce, nám zase vnesla další pohled na toto téma. Pan doktor Dobroslav Matějka se zase pokusil vyzvednout a popularizovat geologii a trochu nás zasvětil do těžby surovin v České republice. Tradičně jsme se dozvěděli témata vyhlášená pro rok 2022, která vyhlašují různé organizace (OSN, UNESCO apod.) jako rok skla, pták roku – letos je to zvonek, minerál roku – křemen apod., která dávají možnost školám a jiným organizacím prostor k jejich edukativnímu využití. Několik škol a organizací zde také představilo své projekty, které buď realizovalo nebo plánuje uskutečnit, a tak nás inspirovali aktivitami nebo pozvali na různé akce, které můžeme navštívit nebo realizovat u nás ve škole a posouvat dále povědomí žáků o udržitelném rozvoji společnosti.