Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

jménem Sdružení rodičů Ostrava – Stará Bělá bych Vám i Vašim dětem ráda popřála klidný a bezproblémový školní rok 2019/2020

Sdružení rodičů funguje při Základní škole Ostrava-Stará Bělá již řadu let a jeho členové se snaží podporovat školu a aktivity žáků jak finančně, tak svojí osobní účastí a pomocí. V současné době má naše sdružení 13 aktivních členů, při větších akcích vypomáhají obvykle rodinní příslušníci. V minulém roce Sdružení rodičů Ostrava-Stará Bělá zajišťovalo občerstvení na akcích jako jsou Dožínky, Sv. Martin, Vánoční jarmark, Pálení čarodějnic v květnu probíhá Sportovní den a Den  matek a jako každý rok uspořádalo v únoru úspěšný Školní ples v místním Katolickém domě a karneval s Hopsalínem pro starobělské děti. Díky těmto aktivitám získává sdružení velkou část svých příjmů, další peníze pak plynou z Vašich příspěvků. Přehled investic sdružení škole v minulém školním roce je Vám k dispozici v příloze. Dalších 40.000 jsme investovali do dopravy na  lyžařský výcvik, environmentální pobyt, adaptační pobyt, ozdravné pobyty a také dary škole na zakoupení nebo vybavení školních družin.

Nové aktivní členy sdružení ve svých řadách rádi přivítáme, své náměty a připomínky nám můžete zaslat na emailovou adresu sr.zs.junacka@seznam.cz, popř.d.matejova@seznam.cz,budeme za ně rádi.

Dana Matějová , předsedkyně SR

Dokumenty