Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

jménem Sdružení rodičů Ostrava – Stará Bělá bych Vám i Vašim dětem ráda popřála klidný a bezproblémový školní rok 2023/2024

Sdružení rodičů funguje při Základní škole Ostrava-Stará Bělá již řadu let a jeho členové se snaží podporovat školu a aktivity žáků jak finančně, tak svojí osobní účastí a pomocí. V současné době má naše sdružení asi 6 aktivních členů, při větších akcích vypomáhají obvykle rodinní příslušníci. V minulém roce Sdružení rodičů Ostrava-Stará Bělá zajišťovalo občerstvení na akcích jako jsou Dožínky, Sv. Martin, Vánoční jarmark, Pálení čarodějnic v květnu probíhá Sportovní den a Den  matek a jako každý rok uspořádalo v únoru úspěšný Školní ples v místním Katolickém domě a karneval s Hopsalínem pro starobělské děti. Díky těmto aktivitám získává sdružení velkou část svých příjmů, další peníze pak plynou z Vašich příspěvků. Přehled investic sdružení škole v minulém školním roce je Vám k dispozici v příloze.

Nové aktivní členy sdružení ve svých řadách rádi přivítáme, své náměty a připomínky nám můžete zaslat na emailovou adresu d.matejova@seznam.cz, budeme za ně rádi.

Dana Matějová , předsedkyně SR

Dokumenty