Rozloučení a poděkování

Vážení rodiče, milé děti, děkuji za skvělou celoroční spolupráci. Přeji krásné léto naplněné společnými zážitky. Budu se na Vás opět těšit 4. září.