Recitační soutěž

Recitace básně před spolužáky z ostatních tříd není snadná. Naši třídu reprezentovaly děti – Sofinka Baum, Natálka Horylová, Anička Mertová, náhradníkem byl Vašík Folta. V nelehké konkurenci druhých a třetích tříd získala první místo žákyně naší třídy – Sofinka. Moc gratulujeme! Jsme rádi, že bude naší školu reprezentovat v obvodním kole. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.