První pomoc

V tomto týdnu si mohli žáci devátých tříd ve dvou vyučovacích hodinách prakticky vyzkoušet některé dovednosti potřebné pro poskytnutí první pomoci jako jsou například protišoková poloha, masáž srdce, ošetření krvácení, postup při otevřené zlomenině, nebo tepenném krvácení.