Projekt – Vesnička snů

V prvouce a v pracovním vyučování jsme vytvářeli vesničku snů. Ke kritériím hodnocení patřilo spolupracovat, nehádat se, mít kolem sebe pořádek a aby se všichni ve skupině na projektu podíleli. K důležitým úkolům patřila také prezentace a obhajoba výsledné práce před ostatními spolužáky.