Projekt – Moje zvíře

Děti se ve dvojicích domluvily, které zvíře natolik dobře znají, že o něm dokáží společně napsat co nejvíc informací. O daném zvířeti děti společně vytvořily plakát a svou práci prezentovaly před ostatními.