Projekt k 60. výročí školy

V pátek 1. října jsme slavili 60. výročí založení naší školy netradičním způsobem. Každá třída na škole si vylosovala desetiletí, kterým si škola prošla. To zpracovala následně podle vlastní fantazie. Třídy z druhého stupně vytvořily dvojici s vylosovanou třídou z prvního stupně a v pátek si svůj program předvedly. Naší třídě byla přidělena devadesátá léta. Společně jsme nacvičili báseň k jednotlivým létům „devadesátek“ a zarecitovali ji čtvrťákům. Součástí našeho programu byla i šifra na modelu školy, který jsme tvořili v hodinách výtvarné výchovy. Program jsme předvedli jak čtvrťákům, tak také třídě 6. A. Domnívám se, že se nám to povedlo.