Projekt HRDÁ ŠKOLA

29. a 30. září proběhl projekt Hrdá škola. Každá třída si zvolila téma – například rozhovor s bývalým zaměstnancem nebo absolventem školy, seznámení s historií školy, zkrášlení okolí školy nebo třídy, sportovní pojetí, hudební či výtvarné ztvárnění apod. Žáci se zamýšleli nad tím, jak a proč jsou na naši školu hrdí a naopak, jak Základní škola Ostrava-Stará Bělá může být hrdá na ně.