Lasergame, paternoster a věž

V úterý 23.5.2023 si někteří žáci devátých tříd vybrali svou odměnu formou laser game v Ostravě-Zábřehu za účast v soutěži v 3D modelace (rok 2022). Zdálo by se, že 3 x 15 minut bude „pohodička“, ale po ukončení měla většina hezky orosená čela. Jako další cíl byla zvolena budova magistrátu města Ostravy a to konkrétně technická rarita, výtah zvaný „pater noster“. Závěrečnou tečkou za celou dnešní akcí byl výjezd na radniční věž s výhledem na celou Ostravu.

Chtěli bychom tímto poděkovat městského obvodu Stará Bělá za financování celé soutěže a z ní plynoucí dnešní aktivity.

Martin Šeděnka