Program prevence – Pavučina

Ve čtvrtek 21.12. jsme se účastnili programu s názvem „Když se kouknu do zrcadla, co vidím ?“
Program byl zaměřen na člověka a jeho „vnitřní krásu“. Člověk nemusí mít krásný obličej, ale je krásný svými vlastnostmi, pomocí druhým a především svými skutky, což znázorňovalo video o dívce Lizzy, které žáci zhlédli. Pracovali ve skupinách a v zrcadle zkoušeli hodnotit svou vnitřní krásu. Ne všem se to však dařilo říci o sobě něco pěkného.